ЕВРО ПРОЕКТИ

  

НОВА ЛИНИЯ ЕООД, кандидатства и спечели европейско финансиране за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“