Национални и браншови сдружения

  

Нова Линия е член на Националният клъстер за модни облека от учреждението му през 2016 година. Клъстерът спомага и обединява специалистите от модния бранш в България. Негови основни цели са повишаването на конкурентноспособността на българските предприятия, повишаване на квалификацията на кадри от бранша, чрез обучения и семинари и развините на продуктите и услигите свързани с модните облекла в страната.

За нас, тези цели не са чужди и дълги години работим в насока приобщаване на професионалистите в бранша. Това приобщаване е от изключителна важност, за правилното и градивно развитие на производителите на облекла в страната. Идеята е за създаване на общност с безкористни ценности и практики, гарантиращи активна комуникация и прозрачни отношения между членуващите.

В Нова Линия винаги се стремим да предоставя възможността за професионално израстване на своите кадри. За нас, мотивираните работещи хора са безценен ресурс, който се стараем да стимулираме, чрез курсове и обучения.

Нова Линия е активен член и на БАПИОТ (Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил)